De leden van de Professional Speakers Association Holland willen met elkaar drie doelstellingen verwezenlijken:

1. Persoonlijke ontwikkeling als spreker

Binnen de vereniging helpen we elkaar onze vaardigheden verder te ontwikkelen door middel van uitwisseling van kennis, informatie en ervaring. We organiseren o.a. permanente trainingsprogramma’s, peer2peer-meetings en ontmoetingen met internationale topsprekers.

Het netwerk stelt ieder lid in staat om zijn loopbaan uit te bouwen, dankzij de vele nuttige contacten.

2. Doorontwikkeling van de sprekersmarkt

Hoe groter de markt, hoe meer mogelijkheden er zijn voor ieder lid. PSA Holland wil de markt uitbreiden, door het sprekersvak erkend te krijgen als professionele discipline: niet iedereen heeft zo maar een goed verhaal, niet iedereen kan een verhaal goed vertellen.

Gezamenlijk willen we de PSA Holland én de expertise van de individuele leden verder promoten.

3. Standaardisering van het sprekersvak

Een volwassen, professionele branche kenmerkt zich door heldere standaarden. Deze zorgen ervoor dat opdrachtgevers weten wat ze van onze leden mogen verwachten. Die kwaliteitsgarantie geeft onze leden een sterkere positie in de markt.

Deze drie doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de statuten van de Professional Speakers Association Holland.