Lidmaatschap

 • Ben jij een spreker en wil je meer leren over het sprekersvak?
 • Wil jij je verder bekwamen in het spreken en jouw podium performance verbeteren?
 • Weet jij wie jouw doelklant is en kan je deze bereiken door top marketing?
 • Wil jij jouw titel en boodschap nog scherper neerzetten?
 • Wil jij netwerken met en leren van andere sprekers?
 • Wil jij toegang tot een internationaal netwerk van de TopSprekers van de wereld?

Dan verwelkomen we je graag als lid bij PSA Holland.

Waar PSA Holland voor staat vind je terug in de vier soorten lidmaatschap die PSA Holland kent. Je kunt hier de checklists downloaden om te kunnen bepalen welk lidmaatschap bij jou past.

Lid

Voor sprekers die aan het begin van hun sprekerscarrière staan en van andere professionele sprekers willen leren. Leden hebben de ambitie om te groeien en binnen twee jaar tenminste het niveau van Professioneel lid te bereiken. We ondersteunen je volop met het PSA Holland Speakers College; een uitgebreid programma waarin je je sprekersvaardigheden én businessvaardigheden vergroot.

Je kunt lid worden:

 • als je al ten minste 10 betaalde sprekers-opdrachten hebt uitgevoerd met elk een minimale sprekersvergoeding van € 100;
 • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
 • en als je de Gedragscode PSA Holland onderschrijft.

Het is de bedoeling dat je doorstroomt naar een professioneel lidmaatschap.

Professioneel lid

Dit zijn sprekers die regelmatig nationaal en/of internationaal een betaalde presentatie, speech, training, workshop of webinar geven voor publiek.

Je kunt Professioneel lid worden:

 • als je in de laatste 12 maanden ten minste 20 betaalde spreekopdrachten hebt uitgevoerd voor minimaal 14 toehoorders, met elk een minimale sprekersvergoeding van € 600;
 • als je in de laatste 24 maanden ten minste € 25.000 omzet hebt gegenereerd als spreker of trainer;
 • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
 • als je in de laatste 12 maanden ten minste 5 PSA-bijeenkomsten hebt bijgewoond; (het bezoeken van een conventie van een sprekersassociatie of Toastmasters telt hierbij 1x mee);
 • en als je de Gedragscode PSA Holland onderschrijft.

Een professioneel lid dient elke 5 jaar opnieuw aan te tonen nog steeds te voldoen aan de voorwaarden. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan een mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Professioneel lid te blijven.

Mocht je je blijvende professionaliteit niet kunnen aantonen, dan kun weer lid worden.

Gecertificeerd lid

Dit zijn sprekers die een internationaal erkende certificering hebben behaald bij een sprekersassociatie. Zo geven de Amerikaanse NSA en de Australische PSA de certificering CSP uit (Certified Speaking Professional). De Britse PSA geeft het equivalente FPSA uit (Fellowship of the PSA). Op de betreffende websites lees je welke voorwaarden zij stellen aan de certificering.

Je kunt Gecertificeerd lid worden:

 • als je voldoet aan de eisen van Professioneel lid;
 • en als je voldoet aan de eisen van CSP of FPSA.

Van een Gecertificeerd lid wordt verwacht dat hij/zij elke 5 jaar opnieuw aantoont nog steeds te voldoen aan deze eisen. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Gecertificeerd lid te blijven.

Mocht je de certificering niet continueren, dan kun je lid blijven als professioneel lid, mits je nog steeds aan de voorwaarden van het professioneel lidmaatschap voldoet.

Partner lid

Dit zijn organisaties die het sprekersvak en PSA Holland een warm hart toedragen. Bijvoorbeeld sprekersbureaus, eventorganisaties, uitgevers of andere organisaties die een binding hebben met professioneel spreken. Partner leden kunnen ook individuen zijn met belangstelling voor spreken in het openbaar.

Kosten

De contributie en kosten van beoordeling van je portfolio vind je hieronder (exclusief btw). Voor de contributie ontvang je twee maal per jaar een factuur voor de volgende 6 maanden.

lid                                   Professioneel lidGecertificeerd lidPartner lid
Contributie per kalenderjaar€ 395€ 450€ 450€ 395
Beoordeling portfolio€ 70€ 120€ 120niet van toepassing

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalender en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient te geschieden voor 31 december van het voorgaande jaar.